Vi söker Dig som vill synas här!

Hej!

Vi vet att uppdrag som skapats genom rekommendationer oftast leder till väl genomförda uppdrag och nöjda kunder som återkommer och rekommenderar vidare till vänner och bekanta. På samma sätt fungerar våra sidor där kunden kan läsa om hantverksföretaget och bilda sig en uppfattning innan man tar kontakt.

Våra anslutna hantverkare säger att de dels fått fler jobb i och med att de syns bättre, men också att kunderna som kontaktar dem har en ökad respekt för yrkeskompetensen, efter de har läst om företaget på deras sida hos oss. Den lokala förankringen innebär att de anslutna företagen får fler jobb nära hemma vilket är lönsammare, trevligare, billigare för kunden och bättre för miljön i stort. Kortare transportvägar gynnar alla i förlängningen.

Välkommen att boka ett förutsättningslöst möte med oss!


info@anlitaoss.se

070-295 25 21

Kontaktuppgifter

Kontakt: Maria Nilsson

Telefon: 070-295 25 21

Referensbilder